BỆNH VIỆN TAM HỢP

Chi tiết công trình

Tên công trình BỆNH VIỆN TÂN HƯNG
Phạm vi công việc Thiết kế kết cấu
Loại hình dự án Bệnh viện
Vị trí công trình Quận 7, HCM
Khách hàng TAM HỢP FOOD COMPANY LIMITED
Quy mô 1 hầm, 11 sàn


Các công trình khác