BỆNH VIỆN THÁI HÒA

Chi tiết công trình

Tên công trình Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Thái Hòa
Phạm vi công việc Cung ứng vật tư và lắp đặt vật tư dự ứng lực
Loại hình dự án Bệnh viện
Vị trí công trình Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Chủ đầu tư Công ty cổ phần bệnh viện Thái Hòa
Nhà thầu chính Công ty TNHH TV XD Công trình nước & môi trường Khả Hân
Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 18.000m2
Năm xây dựng 2010


Các công trình khác