ESPACE BOURBON

Chi tiết công trình

Tên công trình Espace Bourbon
Phạm vi công việc Kiểm tra thiết kế, triển khai bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và lắp đặt vật tư dự ứng lực
Loại hình dự án Trung tâm thương mại 
Vị trí công trình 217-219 Đường 30/4, Tp.Tây Ninh
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT)
Nhà thầu chính Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát
Quy mô Khu văn phòng 10 tầng, khu khách sạn 14 tầng, khu trung tâm thương mại 4 tầng
Năm xây dựng 2014


Các công trình khác