CENDELUXE HOTEL

Chi tiết công trình


Tên công trình Khách sạn 5 sao Cendelux Thuận Thảo
Phạm vi công việc Cung ứng vật tư và lắp đặt vật tư dự ứng lực
Loại hình dự án Khách sạn
Vị trí công trình Số 02 Hải Dương, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Thuận Thảo
Nhà thầu chính Công ty cổ phần xây dựng Cotec (COTECONS)
Quy mô  
Khối lượng  
Năm xây dựng 2008


Các công trình khác