KHÁCH SẠN VESNA

Chi tiết công trình

Tên công trình KHÁCH SẠN VESNA 
Phạm vi công việc Thiết kế kết cấu
Loại hình dự án Khách sạn
Vị trí công trình 100/6A Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Chủ đầu tư Công ty TNHH Sáng Tạo Nha Trang
Nhà thầu chính Công ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Xây Dựng Hoàng Giang
Quy mô 1 hầm, cao 26 tầng, tầng mái, dầm chuyển 18m đỡ 20 tầng
Năm xây dựng 2017


Các công trình khác