NHÀ THIẾU NHI TP. HCM

Chi tiết công trình

Tên công trình Nâng cấp nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh
Phạm vi công việc Cung ứng vật tư và lắp đặt vật tư dự ứng lực
Loại hình dự án Nhà thiếu nhi
Vị trí công trình 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM
Chủ đầu tư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh
Nhà thầu chính Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thanh Niên
Quy mô 6 tầng
Khối lượng Cáp sàn & dầm. Dầm chuyển dự ứng lực tại vị trí sàn tầng 1,
kích thước dầm 2400x2400/1800, L=28.65m, 31 sợi cáp 12.7mm
Năm xây dựng 2015


Các công trình khác