SHOWROOM KIA ĐÀ NẴNG

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà trưng bày ô tô Kia Đà Nẵng
Phạm vi công việc Cung ứng vật tư và lắp đặt vật tư dự ứng lực
Loại hình dự án Showroom 
Vị trí công trình Số 356 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Chủ đầu tư Công ty TNHH Thaco - Kia Đà Nẵng
Nhà thầu chính Công ty CP Xây dựng Lighthouse
Quy mô Gồm 1 hầm, 4 tầng nổi, hơn 7.000m2 sàn betong dự ứng lực, nhịp 20m
Năm xây dựng 2012


Các công trình khác