SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM (HOSE)

Chi tiết công trình

Tên công trình SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM (HOSE)
Phạm vi công việc Thiết kế - Thi công cáp dự ứng lực
Loại hình dự án Cao ốc văn phòng
Vị trí công trình Quận 1, HCM
Chủ đầu tư Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM
Quy mô 20.556,30 m2, 2 hầm, 12 tầng
Năm xây dựng 2016


Các công trình khác