SONADEZI OFFICE BUILDING

Chi tiết công trình

Tên công trình SONADEZI Office Buildings
Phạm vi công việc Cung ứng vật tư và lắp đặt vật tư dự ứng lực
Loại hình dự án Văn phòng
Vị trí công trình Số 1, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi)
Nhà thầu chính Công ty Cổ phần Xây dựng số 14 (CC14)
Quy mô 19 tầng & 1 hầm. Tổng diện tích sàn beton dự ứng lực 25.945 m2
Năm xây dựng 2009


Các công trình khác