TỔ HỢP KHÔNG GIAN KHOA HỌC

Chi tiết công trình

 
Tên công trình Tổ hợp không gian khoa học tỉnh Bình Định  
Phạm vi công việc Thiết kế kết cấu tổng thể
Loại hình dự án Giáo dục
Vị trí công trình Gềnh ráng, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Chủ đầu tư Tỉnh Bình Định
Kiến Trúc Liên danh SMS-TAD
Quy mô 1 hầm, 1 trệt & mái. Diện tích sàn 12.357m2.
Công trình có kết cấu đặc biệt
Năm xây dựng 2015


Các công trình khác