TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Chi tiết công trình

Tên công trình Trung tâm dữ liệu dự phòng Sở giao dịch chứng khoán 
Phạm vi công việc

Cung ứng vật tư & triển khai thi công lắp đặt  công tác cáp dự ứng lực

Loại hình dự án Trung tâm Dữ liệu dự phòng
Vị trí công trình 32A, Khu CVPM Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM
Chủ đầu tư Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE HCM)
Nhà thầu chính Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (COTECCONS)
Quy mô 9 tầng cao + 1 tầng lửng
Năm xây dựng 2013


Các công trình khác