TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Chi tiết công trình

Tên công trình Trường tài chính
Phạm vi công việc

Cung ứng vật tư và lắp đặt vật tư dự ứng lực

Loại hình dự án Trường học
Vị trí công trình Long Trường, Quận 9, Tp.HCM
Chủ đầu tư Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ trường tài chính
Nhà thầu chính Công ty CP Hồng Hà Việt Nam
Quy mô 6 tầng
Năm xây dựng 2015


Các công trình khác