TTTM NGUYỄN KIM - CHÂU VĂN LIÊM

Chi tiết công trình

Tên công trình Trung tâm thương mại Nguyễn Kim
Phạm vi công việc Thiết kế kết cấu
Loại hình dự án Trung tâm thương mại
Vị trí công trình Châu Văn Liêm, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Điện máy Nguyễn Kim


Các công trình khác