VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG

Chi tiết công trình

Tên công trình VietcomBank Bình Dương
Phạm vi công việc Cung ứng vật tư và lắp đặt vật tư dự ứng lực
Loại hình dự án Cao ốc văn phòng
Vị trí công trình Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
Chủ đầu tư Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Nhà thầu chính Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36
Quy mô 7 tầng
Năm xây dựng 2014


Các công trình khác