Tư vấn Thiết kế

Chúng tôi đã tham gia và hoàn thành nhiều dự án có qui mô lớn ở khu vực TP Hồ Chí Minh với vai trò là đơn vị tư vấn thiết kế. Thiết kế của công ty Phú Mỹ luôn ở mức tối ưu nhất về giải pháp, khối lượng và chi phí xây dựng. Phú Mỹ đủ năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế & tư vấn thẩm tra cho các công trình xây dựng dân dụng cấp I theo qui định của Bộ Xây Dựng. Thông tin về năng lực hoạt động của chúng tôi có thể tham khảo trên website Bộ Xây Dựng. 

http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/ 

(Thông tin công ty Phú Mỹ ở thứ tự số 650)

Dưới đây là các dự án tiêu biểu về tư vấn thiết kế & tư vấn thẩm tra.