Tin trong ngành

2509/17

Vĩnh Yên: Phát triển kinh tế xứng tầm đô thị loại II

Năm 2017 được thành phố Vĩnh Yên xác định là năm “Tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng đô thị, trong đó, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, xã hội và văn hóa văn minh đô thị”.

Trong 9 tháng đầu năm UBND thành phố không ngừng tăng cường củng cố, xây dựng chính quyền, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung đầu tư hạ tầng đô thị, xã hội... thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
Ngay từ ngày tái lập tỉnh (năm 1997), đặc biệt kể từ khi Vĩnh Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh (năm 2006), đô thị loại II (năm 2014), thành phố đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc. Đến năm 2016, kinh tế Vĩnh Yên đã có bước phát triển vượt bậc, cơ cấukinh tế từng bước phù hợp với yêu cầu của một đô thị trẻ, với ngành dịch vụ chiếm 57,6%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 41,2%, ngành nông nghiệp chiếm 1,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4.900 USD/năm. Sản xuất, kinh doanh phát triển toàn diện tạo điều kiện cho thành phố tăng về thu, chi ngân sách, năm 2016 đạt trên 2.400 tỷ đồng. Điểm nổi bật của Vĩnh Yên là một trong những đơn vị duy trì tốt lĩnh vực thu ngân sách, thực hiện khá đồng bộ quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; huy động mạnh mẽ các nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, bằng sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, Vĩnh Yên đã từng bước tạo ra những dấu ấn phát triển vững chắc góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra “phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị xanh”, xứng đáng là đô thị trẻ, đô thị trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Vĩnh Yên: Phát triển kinh tế xứng tầm đô thị loại II
 
Trong 9 tháng năm 2017, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tình hình kinh tế thành phố phát triển ổn định và tăng trưởng cao so với cùng kỳ, tạo điều kiện thuận lợi để thu ngân sách đạt kết quả cao (tăng 26,6% so với cùng kỳ) đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và các hoạt động điều hành quản lý Nhà nước của thành phố. Thành phố đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chủ trương, nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và UBMTTQ, cùng với các ban, ngành, đoàn thể thành phố trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố phát triển ổn định. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao; thu ngân sách đảm bảo; công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, xử lý nợ đọng được quan tâm; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; các chính sách xã hội, an sinh xã hội được duy trì và đảm bảo; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, đúng pháp luật; trật tự, kỷ cương được tăng cường; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Trong 9 tháng năm 2017, tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) ước đạt 29.148,2 tỷ đồng, bằng 73,1% kế hoạch năm 2017, tăng 17,7% so với cùng kỳ, trong đó: Dịch vụ ước đạt 4.876,8 tỷ đồng, bằng 75,5% so với kế hoạch năm 2017, tăng 17,4% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng ước đạt 24.028,9 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch năm 2017, tăng 18% so với cùng kỳ; nông - lâm nghiệp - thủy sản ước đạt 242,5 tỷ đồng, bằng 82,2% so với kế hoạch năm 2017, tăng 1% so với cùng kỳ. Kinh tế phát triển nhanh, nguồn thu ngân sách cao và ổn định tạo điều kiện để thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc được đồng bộ. Các công trình văn hóa, thể thao, nơi vui chơi giải trí, công sở, trường học, bệnh viện, trạm y tế… được xây dựng khang trang, hiện đại.
 
Phát huy những kết quả khả quan đạt được trong 9 tháng đầu năm, thời gian tới, thành phố tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch. Xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị, theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp với thực tế từng giai đoạn và xu thế phát triển chung của cả tỉnh; xây dựng các tuyến phố có kiến trúc hiện đại, văn minh, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của một thành phố dịch vụ, du lịch và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là điều chỉnh, xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển thành phố. Hướng đến mục tiêu: Xây dựng Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I, phát triển bền vững, theo hướng đô thị xanh, thân thiện với môi trường, trở thành đô thị lõi của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai
 
Theo báo Vĩnh Phúc

Tin tức khác

Ban hành Quy định về thiết kế, thi công tái sinh bê tông nhựa1909/17

Ban hành Quy định về thiết kế, thi công tái sinh bê tông nhựa

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại...
Chi tiết
Bê tông trộn gỗ - Xu hướng vật liệu cho kiến trúc tương lai1807/17

Bê tông trộn gỗ - Xu hướng vật liệu cho kiến trúc tương lai

Sắp tới xu hướng phát triển vật liệu cho kiến trúc tương lai là sự kết hợp cả gỗ và bê tông để tạo ra những cấu trúc pha...
Chi tiết
Một số thuật ngữ thông dụng trong bê tông công trình1307/17

Một số thuật ngữ thông dụng trong bê tông công trình

Trong vật liệu xây dựng đặc biệt là bê tông, thường dùng những thuật ngữ chuyên môn cho các đơn vị đo hay kí hiệu, dưới đây là các...
Chi tiết
go top